30. november mottok vi en klinisk rapport om COVID-19-produktet vårt.Mrcrobe & Lab gjennomførte kliniske studier på de nye kronantigendeteksjonsproduktene til IMMUNOBIO og Roche.IMMUNOBIOs produktfølsomhet er så høy som 90,7 %, noe som er litt høyere enn Roches 90,0 %.

Microbe&Lab BV er grunnlagt av to nederlandske universitetsprofessorer hvorfra prof. Dr. Servaas A.
Morré er grunnleggeren.Prof. Dr. Morré koordinerer personlig alle utførte studier, og legger vekt på kvaliteten og gyldigheten til våre omgivelser.
Microbe&Lab BV er et nederlandsk regjering (representert av RIVM (den nederlandske CDC kalt The National Institute for Public Health and the Environment)) godkjent laboratorium for SARS-CoV-2-diagnostikk.Denne akkrediteringen er gitt etter en serie grundige tester av laboratoriefasilitetene, inkludert testing av blindede SARS-paneler og serielle fortynninger.
Laboratoriet er ISO 9001 akkreditert og ISO 15189, en ISO for medisinske laboratorier, har også
blitt innvilget

Innleggstid: Des-02-2021